Příbramský zámek a muzeum

V příbramském zámečku se zabydlela Galerie Františka Drtikola se stálou expozicí, která je věnována životu a dílu tohoto významného fotografa a příbramského rodáka. Kromě ní tu najdete také Muzeum III. odboje, které dokumentuje průběh protikomunistického odboje a jeho důsledky v letech 1948 až 1989. Vidět můžete například expozici Političtí vězni v uranových dolech 1948–1968 dokládající zločiny komunistického režimu.