Naučná stezka Padák

Střední Čechy, Česko
Naučná stezka Naučná stezka Vyzkoušeno rodiči

Naučná stezka měří necelé tři kilometry a má celkem 11 číslovaných zastavení, které jsou tematicky zaměřené na les. Dozvíte se informace o fotosyntéze, určování stáří stromů podle letokruhů, potravním řetězci, vadách dřeva a dalších zajímavých tématech. A také zjistíte, jak se lesníci o les starají v jednotlivých měsících roku.

Lajk od maminky Markéty

Na vaše ratolesti čekají i hrací a poznávací prvky. Můžete si vyzkoušet hod šiškami pro veverku, skok daleký do pískového doskočiště, určování stop lesní zvěře, poznávání jednotlivých dřevin na řezu dřeva, zatipovat si stáří stromu podle jeho letokruhů.