Hornické muzeum v Příbrami

Příbramské Hornické muzeum patří k nejstarším muzeím Česka a na území naší republiky je suverénně nejstarším muzeem s tématem hornictví. Historie muzea se píše od roku 1886 a dnes zde můžete vidět přes 40 stálých expozic. Muzeum pro výstavy využívá historické doly, užijete si jízdu hornickým vláčkem po povrchu i v podzemí, sfáráte výtahem, projdete si několik kilometrů štol a dokonce se svezete po skluzavce k obřímu vodnímu kolu. 

Tři prohlídkové areály

Hornické muzeum je velmi rozsáhlé a je soustředěné do třech prohlídkových areálů, z nichž každý se soustředí na něco trochu jiného. Expozice jsou umístěné v památkově chráněných objektech Drkolnovského, Anenského, ŠevčinskéhoVojtěšského dolu a také v hornickém domku na Březových Horách.

Areál A – Ševčinský důl

V areálu A vás čeká velká spousta expozic, kde uvidíte mimo jiné i pravěké doklady o počátcích montánní činnosti i bronzové předměty z doby keltské civilizace. Také tu najdete materiály k největší důlní katastrofě do té doby ve světě v roce 1892 na šachtě Marii a můžete si vystoupat na šachetní věž z roku 1879, která byla postavena ve stylu průmyslové architektury 19. století (Malakov) a byla navržena do seznamu technických památek UNESCO.

Mezi největší zajímavosti tohoto areálu také uvidíte hasičskou stříkačku Báňského ředitelství Příbram z roku 1885, největší vytěžený kus stříbra vystavený v českých muzeích o hmotnosti 11 kg, původní hornická chalupa z 18. století a především jízda hornickým vláčkem po trase dlouhé 230 m směrem k dolu Vojtěch.

Do areálu A ještě patří důl Drkolnov s obrovským vodním kolem o průměru 12,4 m s unikátní atrakcí pro děti i dospělé – jízda tzv. úpadnicí dlouhou 51 m do podzemí dolu jako po skluzavce.

Areál B – Důl Anna

V dolu Anna začnete v cáchovně s expozicí o hutnictví a úpravnictví. Pak vás čeká vstup do podzemí a to jízdou důlním vláčkem 260 m dlouhou Prokopskou štolou, která směřuje k ústí nejhlubší šachty březohorského revíru (1600 m) – jedné z nejhlubších šachet ve střední Evropě. Ve strojovně uvidíte jednu z nejvzácnějších exponátů Hornického muzea – parní těžní stroj Breitfeld & Daněk z roku 1914.

V další části prohlídky okusíte opravdový život horníků, když sfáráte speciálním výtahovým zařízením do podzemí. Trasa je zčásti vedena po kovových roštech umístěných nad podlahou chodby, po níž protéká voda. Uvidíte unikátní komory vodních kol, rudní komíny i historické dobývky.

Dobré vědět: Prohlídka je fyzicky náročnější (na výstupu z podzemí je 156 schodů).

Třetí část prohlídky vám ukáže unikátní komory vodního kola, které v 19. století pohánělo těžní stroje. Opět budete fárat hornickým výtahem a projdete se po schodech. Můžete si užít velký okruh podzemím v délce 1560 m, který nabízí 90 minut zážitkového putování historickým důlním podzemím.

Dobré vědět: V této trase budete muset překonat i krátký úsek po žebříku a projít úzkou štolou – není proto vhodná pro osoby se sníženou schopností pohybu či trpící klaustrofobií.

Areál C – Důl Vojtěch

V šachetní budově také postavené v architektuře typu Malakov můžete zhlédnout galerii výtvarných děl s hornickou tematikou od akademického malíře Karla Hojdena. Také se pokocháte panoramatickou vyhlídkou z věže dolu. V nedaleké strojovně se nachází další unikátní parní těžní stroj Breitfeld & Daněk z roku 1889.

Dalším lákadlem na dole Vojtěch je obnovená hornická kovárna z přelomu 18. a 19. století a na závěr se můžete projít 330 m podzemím, historickou vodní štolou Anna z 18. století, kterou se dostanete až na důl Anna.

Tip: Muzeum je otevřené celoročně od 9:00 (mimo pondělky), v sezóně až do 18:00, mimo sezónu do 16:00 až 17:00.