Komu podáte pomocnou ruku?

Pravě teď u nás běží tyto akce.

Nadační fond Slevomat - logo

Naším posláním je přinášet lidem inspiraci a dopřát jim nekonečnou dávku zážitků. Pro nás, jako společensky odpovědnou firmu, je samozřejmostí, že myslíme i na ty, kterým sudičky tolik štěstí nedopřály a pro které je zážitkem i něco, co my považujeme za běžné a automatické, a tak pomáháme nejrůznějším nadacím.

Zároveň vnímáme potřebu připomínat zážitky, jež provázely náš národ v dobách minulých a mnohdy nebyly zrovna veselé. Proto ve velkém podporujeme projekty zaměřené na seniory, jejichž cílem je, aby starší generace předaly svá moudra mladším a aby život seniorů byl naplněný spokojeností a radostí. Ať jejich zážitky nevyblednou!

Klademe důraz na důvěru, transparentnost a smysluplnost. Spolupracujeme s více než 40 organizacemi. Těm posíláme peníze z charitativních nabídek, které pravidelně běží na stránkách Slevomatu.

Ladislav Veselý
V říjnu 2019 jsme se rozhodli založit Nadační fond Slevomat, abychom se projektům podporujícím seniory mohli věnovat napřímo, a ještě více se nám tak otevřely možnosti, jak pomáhat.
Ladislav Veselý, ředitel 

Ať jejich zážitky nevyblednou

Ježíškova vnoučata

Myšlenkou projektu Ježíškova vnoučata je obdarovat opuštěné seniory v domovech a splnit jim přání, která jsou často velmi skromná. Letos jsme již tradičně spojili síly a složili se babičkám a dědečkům na věci, které jim udělaly radost a usnadnily život. Celkem jsme díky vám nasbírali peníze v hodnotě více než 13,5 milionů.

Krása pomoci

Krása pomoci se snaží získat finanční prostředky na asistenční péči a dopřát tak seniorům možnost zůstat v domácím prostředí. Myšlenka projektu je nám velmi blízká, vždyť všichni jednou můžeme být v takové situaci. Proto jsme se s nadšením stali partnery projektu a věříme, že společně s vaší pomocí zpříjemníme stáří nejednomu seniorovi.

Paměť národa

Chceme pomoci tomu, aby příběhy lidí, kteří prožili těžké časy naší historie, nebyly zapomenuty. Stejnou myšlenku má i projekt Paměť národa, za nímž stojí nezisková organizace Post Bellum. Paměť národa, jedna z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek v Evropě, je online databáze lidí, kteří byli přímými svědky událostí 20. století a zažili dva totalitní režimy — nacismus a komunismus.

Adra

ADRA se mimo jiné zaměřuje na seniory a jejich propojení s dobrovolníky, kteří je navštěvují, chodí s nimi na procházky a dělají společnost. Věříme, že tato forma pomoci dává velký smysl, a proto je ADRA jedním z našich důležitých partnerů.

I těmto organizacím dlouhodobě pomáháme

Unicef Česká republika

S Dětským fondem OSN spolupracujeme již od roku 2013. Posláním UNICEF je zajistit dětem v rozvojových zemích a zemích zmítaných válkou zdravotní péči, výživu, pitnou vodu, hygienu, základní vzdělání a ochranu před násilím. Těmto dětem jsme díky vám pomohli částkou přes 2 miliony korun.

Fond ohrožených dětí

Fond ohrožených dětí stojí za projektem Klokánek. Jeho cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči. Tato péče trvá, než se děti mohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče. Naše partnerství započalo už v roce 2015, od té doby jsem díky vám mohli FOD přispět přes 1,5 milionu korun.

Nahoru