Klášter Teplá

Je jedním ze skvostů naší církevní architektury, klášter založil roku 1193 český šlechtic Hroznata. Vedle nádherných interiérů se pokochejte i klášterním parkem.