Kostel sv. Cyrila a Metoděje – národní památník hrdinů heydrichiády

Pravoslavný kostel byl dějištěm hrdinného odporu parašutistů, kteří se podíleli na úspěšném odstranění zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1942. Po dokončení operace Anthropoid poskytl kostel sedmi parašutistům úkryt. Dodnes jsou zvenčí i uvnitř patrné stopy po marném boji s gestapem. 

Boj v kostele a statečný odpor parašutistů

Kostel se stal na jaře roku 1942 azylem pro sedm parašutistů (Adolf Opálka, Jozef Gabčík, Jan Kubiš, Josef Valčík, Josef Bublík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc), kteří byli vycvičeni pro speciální úkoly. Za pomoci pravoslavné církve se zde ukrývali, zatímco po nich gestapo zuřivě pátralo. Kvůli zradě výsadkáře Karla Čurdy a sérii několika výslechů se nacistům po třech bezradných týdnech podařilo vypátrat úkryt vykonavatelů Heydrichova atentátu – paradoxně chvíli před tím, než měli být výsadkáři odvezeni z krypty do bezpečného úkrytu.

K boji došlo 18. června 1942, kdy příslušníci SS a gestapa brzy ráno obklíčili kostel. Bojovalo se uvnitř kostela, na kůru i v kryptě. Na vnější zdi krypty a dokonce i uvnitř jsou dodnes patrné stopy po kulkách. Celý boj trval sedm hodin a stál život všechny parašutisty – šest jich spáchalo sebevraždu, jeden zemřel na následky utrpěných zranění. Němci, kteří do akce nasadili okolo 800 mužů, měli čtyři lehce zraněné. Představitelé Československé církve husitské s biskupem Gorazdem v čele byli zatčeni a popraveni. Na základě této události byla také Československá pravoslavná církev roku 1942 dočasně zrušena.

Expozice, unikátní předměty i audiovize

Expozice věnovaná osudům těchto statečných mužů se nachází před kryptou i přímo v kryptě kostela. Dozvíte se základní informace z období 1938 až 1945, ale čekají vás také unikátní předměty a audiovize. V úvodu se seznámíte s osudovými dny podzimu 1938, historií vzniku Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939, nástupem Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora v září 1941 a nastolením krvavého teroru na našem území.

Další část už se věnuje okolnostem příprav atentátu a průběhu operace Anthropoid až do jejího vyvrcholení 27. května 1942. Závěr expozice je věnován tragickým osudům parašutistů i jejich spolupracovníků z řad domácího odboje (zvláště příslušníků Sokola a české pravoslavné církve), bez jejichž pomoci by se atentát nemohl nikdy uskutečnit. V kryptě pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje jsou pak umístěny bronzové busty parašutistů, kteří zde padli (dílo akad. soch. Milana Bendy), spolu s jejich životopisy.

Dobré vědět: Památník je otevřený od úterý do neděle a vstup je zdarma.