Emauzy

Objekt kláštera s kostelem, perlou českého gotického stavitelství, byl postaven v blízkosti starého farního podskalského kostelíka sv. Kosmy a Damiána. Klášter založil roku 1347 Karel IV. na základě privilegia od papeže Klementa VI., a to pro benediktinské řeholníky z oblasti dnešního Chorvatska, tzv. hlaholáše, znalé církevní slovanštiny. Tento akt měl oživit slovanskou liturgii hlásící se k cyrilometodějské tradici a vytvořit středisko slovanské církevní vzdělanosti, odkud by se věrouka ve slovanském jazyce šířila mezi Čechy i ostatní Slovany.