Archeoskanzen Březno u Loun

Archeologický skanzen Březno u Postoloprt v okrese Louny vám přiblíží život pravěkých lidí. Průzkumem bylo zachycené téměř nepřetržité osídlení této lokality od roku 5000 př.n.l. až do 10.století n.l. Raritou je objevení patrně kultovních objektů z počátku 4. tisíciletí př.n.l., které nemají na našem území obdoby.

Lajk od maminky Kláry

Děti byly nadšené a udivené zároveň, jelikož nemohli pochopit, jak mohli lidé dříve bez problémů žít bez televize, či herních konzolí. Vstupné do archeoskanzenu je lidové a vždy první čtvrtek v měsíci dokonce zdarma.