Louny – hradby

Nenechte si ujít dvě dělové bašty, Hranolovou věž a několik půlkruhových bašt. Městské opevnění, které bylo budováno od 15. století, je dnes postupně renovováno.