Oblastní muzeum Louny

Navštivte expozice Dějiny regionu od sklonku vlády Karla IV. po dobu vlády Jiřího z Poděbrad nebo přírodovědnou expozici Krajina v srdci Evropy, která přibližuje současnost Lounska.