Navorská jáma

Navorská jáma je jednou ze tří Labských jam, které spadají od Pančavské louky po téměř 200 metrů vysokém žulovém srázu do Labského dolu.