Navorská jáma

Krkonoše, Česko
Přírodní zajímavost Přírodní zajímavost

Navorská jáma je jednou ze tří Labských jam, které spadají od Pančavské louky po téměř 200 metrů vysokém žulovém srázu do Labského dolu.