Labská louka

Krkonoše, Česko
Drobná památka Drobná památka

Vrcholové rašeliniště na náhorní plošině západních Krkonoš se vzácnou květenou (ostružiník moruška, pozůstatek po ledovcové květeně aj.). Také pramenná oblast Labe.