Labský vodopád

Krkonoše, Česko
Vodní tok Vodní tok

Labský vodopád vysoký 45 m se nalézá pod Labskou boudou, při cestě do Labského dolu.