Mužské kameny

Mužské kameny jsou vrcholem v Hraničním hřebenu (Slezském hřebenu) asi 1,5 km západně od Petrovy boudy a 0,5 km východně od sedla nad Martinovkou. Vrchol tvoří mohutné 10–11 metrů vysoké skalní bloky.