Labská přehrada

Gravitační přehrada Labská na Labi pod Špindlerovým Mlýnem vybudovaná v letech 1910 až 1916. Přehrada je nejhořejším stupněm soustavy vodních děl na Labi, který zachytává převážnou část sněhových vod ve střední části.