Krakovec

Krakovec je u mnohých v povědomí zapsán jako hrad Brtník z dětského filmového muzikálu „Ať žijí duchové“, který se zde odehrával. Též zde na Krakovci zhatil princ Velen za pomocí Slunečníka, Větrníka a Měsíčníka nekalé úmysly zlého „Mrakomora“ v pohádce „Princ a Večernice“

Romantická zřícenina s mnoha dochovanými gotickými prvky je považována za zajímavý příklad hradní architektury 14. století. Stavba byla ve své době vrcholným architektonickým dílem a dokonale zobrazuje postupný přechod od budování hradů ke stavění honosnějších zámků.  

Své poslední dny v Čechách tu trávil mistr Jan Hus a pokud zrovna nemyslel na duchovno, určitě se kochal vysokou uměleckou úrovní kamenických prací, které hrad zdobí dodnes. Obdivovat můžete nekonvenční provedení hradní arkyřové kaple, postavení půlválcové věže a další detaily, které vypovídají o původním rozsahu i architektonické koncepci hradu.

Na Krakovci se odehrávají básnická sympozia, divadelní představení, koncerty, bohoslužby i Husova pouť.