Krašov

Jedinečná silueta hradu majestátně shlíží do kraje na vinoucí se tok řeky Berounky, kterou pod hradem skromně doplňuje Brodeslavský potok. Gotický hrad byl založen r. 1232, koncem 17. stol. barokně upraven na letní sídlo řeholníků.