Komňa – domek zvěrokleštiče

Památkově chráněný domek č. 6 z r. 1850 slouží jako ukázka bydlení zvěrokleštiče z 2. pol. 19. stol. a je zde umístěna expozice velmi rozšířeného a dnes již zaniklého řemesla zvěrokleštičství.