Bojkovice – muzeum Bojkovska a jeho expozice

Nevelké regionální muzeum, kde můžete obdivovat sbírky archeologické, historické, etnografické i umělecké. Uvidíte třeba byt zařízený předměty z 30.–50. let 20. stol. i archeologické nálezy pocházející z období středního paleolitu až po Velkou Moravu.