Košťálov

Zřícenina je jednou z nejpůvabnějších dominant Českého středohoří. Hlavní obrannou i obytnou hradní stavbou byla obytná věž, obtočená parkánem. Dochovaly se i zbytky paláce a hradby. Volně přístupné.