Důl Žebračka Heřmanovice

Lokalita Žebračka je komplex hald, štol a komínů, nejvýraznější a nejviditelnější je úsek obrovské propadliny (60 × 30 × 50 m) staré těžební komory. Již ve středověku se zde těžilo zlato, později i jiné kovy, ještě v 60. letech 20. století měď.