Muzeum expozice hornictví Zlaté hory

Malebný kraj mezi Jesenickým masivem a Biskupskou kupou – město Zlaté Hory nabízí městské muzeum s expozicí hornictví. Jsou zde umístěny expozice připomínající život v oblasti Zlatých Hor. Historii hornictví zastupují nálezy se starých dolů, model středověké štoly, výstava minerálů a ve sklepení model novodobé štoly.