Klášterní kostel sv. Vojtěcha v Broumově

Původně gotický klášter byl v 17. století přestavěn do barokního slohu významnými architekty své doby Kryštofem a Kyliánem Ignácem Dientzenhofery. Dnes není obsazen řeholní komunitou, opatství je řízeno z Prahy.