Skanzen Solvayovy lomy

V opuštěném vápencovém lomu Paraple se nachází muzeum v přírodě, které dokumentuje historický vývoj těžby a dopravy vápence v Českém krasu. Zhlédnout tu můžete těžební stroje a svézt se důlním vláčkem.