Bubovické vodopády

Krásné vodopády jsou tvořeny až 2m vápencovými schody pokrytými mechem a řasami. Napájí je Bubovický potok. Před vodopády se vynořuje a za nimi se pomalu noří na dno suťového údolí.