Hornický skanzen Solvayovy lomy

Ve zrušeném vápencovém lomu Paraple, v překrásné krajině Českého krasu, proniknete do historie těžby, dopravy a zpracování vápence. Můžete se volně procházet po vyznačených stezkách a navštívit trvalou expozici v bývalých kancelářích a skladech. Kromě drobných exponátů jako lampy nebo sbíječky uvidíte také vozíků a příslušenství lanové dráhy i část vozů lomové úzkokolejné železnice. Největší zajímavostí je rekonstruovaná polní lomová dráha.