Bozkovské jeskyně

Bozkovské dolomitové jeskyně tvoří labyrint podzemních chodeb a dutin, uložených nehluboko pod povrchem země a zčásti zalitých vodou. Jejich charakteristickou výzdobou jsou krápníky, křemenné římsy a lišty. Nachází se zde největší podzemní jezero v Čechách.