Svatyně Zázračné medaile Panny Marie

Navštivte moderní farní kostel v Zakopaném, na místě, kde došlo k odhalení Zázračné medaile Panny Marie. Stavba kostela v Olczi byla plánována již v roce 1913, ale snahy přerušila 1. světová válka. Kostel si nakonec na svůj vznik počkal až do 80. let minulého století

Položení základního kamene, pocházejícího z Tater a vysvěceného Svatým otcem v Římě, provedl 11. srpna 1985 kardinál Franciszek Macharski. Tělo kostela se skládá z pěti segmentů nestejné výšky, které při pohledu z boku připomínají ruce složené k modlitbě. Architektonický koncept zároveň odkazuje na strmost horalských střech a na tyčící se štíty Tater.

Zajímavost: Autorem projektu je architekt Tadeusz Gawłowski ze Slezské technické univerzity a inženýrka Teresa Lisowska-Gawłowska z Akademie výtvarných umění v Krakově.

Samotný chrám je rozdělen na dolní kostel, určený pro společenský život farnosti, a horní kostel, kde se slaví liturgie. Horní kostel pojme 1500 věřících. Do interiéru kostela vedou stylové dubové dveře od Stanisława Walkosze Jambora. Na pravé straně verandy upoutají pozornost původní sto let staré horské zárubně, které jsou podkladem pro pietu vyřezanou Zygmuntem Piekaczem a Wojciechem Obrochtou.