Dolina Kościeliska – procházka podél potoka v sevření Tater

Na délku měří 9 km a je tak poměrně výrazným zářezem do Západních Tater. Dolina Kościeliska je druhou největší v Polsku a už od 15. století láká k Zakopanému davy lidí. Původně kvůli příslibu obživy jakožto horníky, nyní už čistě jen na krásy přírody a příjemnou turistiku. 

Nejlepší bude projít touto roklinou odshora dolů, jako výchozí bod doporučujeme zvolit bezplatné parkoviště Kiry, na které dojedete po zhruba 7 km od Zakopaného. Zatímco za možnost odstavit tu vůz se neplatí, samotný vstup do doliny zpoplatněn je – to už ale bývá v Tatranském národním parku zvykem.

Samotnou dolinou vás podél potoka provede zelená turistická trasa. Část z ní se dá projít pěšky, po části vás může svézt i drožka nebo sáně (podle toho, v jakém ročním období se sem vydáte). Tím pádem je jasné, že se sem klidně můžete vydat i s kočárkem.

Vzhledem k překrásným skalním puklinám a vůbec nádheře místní přírody se ale nedivte, že stejný nápad jako vy měla i spousta dalších lidí. Zejména za pěkného počasí tu bývá hlava na hlavě. Při procházce se ještě davy poměrně rozptýlí. Zabrat stůl na oběd ve schronisku na Hali Ornak už ale bude poměrně boj.