Svatyně Panny Marie z Fatimy

Tento kostel je považován za jeden z nejtypičtějších příkladů zakopanského stylu - srubová struktura architektury na vysokém kamenném základě a strmá střecha. Kostel postavili goralové s pomocí dárců jako projev díků za záchranu života Svatého Otce Jana Pavla II. při útoku na Náměstí sv. Petra 13. května 1981. 

Před založením svatyně existovala pouze kaple kněží Palotínů, v níž byla zachována socha Panny Marie z Fatimy, darovaná v roce 1961 kardinálem Stefanem Wyszyńským a vysvěcena biskupem Karlem Wojtyłem. Už jako papež ji korunoval v roce 1987 během ceremonie v Římě na Náměstí sv. Petra a o deset let později osobně chrám vysvětil.

Zajímavost: V zahradách se nachází také oltář, u kterého v roce 1997 sv. Jan Pavel II. celebroval památnou, slavnostní mši svatou a vzal hold polským horalům.

Interiér kaple je zdoben vitrážemi navrženými Stanisławem Witkiewicem. Objekt postavili goralští tesaři pod vedením Aureliana Blachu (Blechu), který byl pravděpodobně designérem hlavního oltáře. Barevné vitráže jsou na obou stranách dřevěného vyřezávaného oltáře – na levé straně je Panna Maria Ostrobramská s erbem Litvy, na pravé straně pak Panna Maria Čersochovská s erbem Polska.

Zajímavost: Ve svatyni se nachází i pomník papeži a replika kříže z Giewontu.