Klášter sv. Anežky České

Severní Čechy, Česko
Církevní stavba Církevní stavba

Anežský klášter založila Anežka, sestra krále Václava I., zřejmě roku 1231 jako první klášter klarisek severně od Alp. Je považován za první gotickou stavbu v Praze a v Čechách obecně. Prohlédněte si expozici Středověké umění v Čechách a střední Evropě 1200–1550.