Klášter sv. Anežky České

Anežský klášter založila Anežka, sestra krále Václava I., zřejmě roku 1231 jako první klášter klarisek severně od Alp. Je považován za první gotickou stavbu v Praze a v Čechách obecně. Prohlédněte si expozici Středověké umění v Čechách a střední Evropě 1200–1550.