Týnský chrám

Patří mezi umělecky nejvýznamnější pražské kostely po stránce architektonické i dochovaným vnitřním mobiliářem. Na jeho místě stával už v 11. století románský kostelík, ve 14. století byl založen současný vrcholně gotický kostel, který se stal hlavním na Starém Městě. Na stavbu měl značný vliv Matyáš z Arrasu a zejména Petr Parléř

Historie chrámu

Chrám v dnešní podobě se začal stavět v polovině 14. století. Teprve roku 1457 byl zhotoven krov nad hlavní lodí a v následujících letech, za vlády krále Jiřího z Poděbrad, se uskutečnila výstavba západního štítu. V něm byla postavena králova socha s nápisem Veritas vincit – Pravda vítězí.

Velký zlatý kalich umístěný nad sochou údajně pocházel z prvních křesťanských časů, ale vyprávělo se, že je ještě starší. Přestože katoličtí kněží několikrát dobře zaplatili zlodějům, aby kalich ukradli, nikomu se to nepodařilo.

Víte, že… Vzácný kalich padl do oka čápům, kteří si v něm zřídili hnízdo a nanosili do něj velké množství žížal, hadů a žab. Tato havěť pak padala dolů na náměstí a hadi se rozlézali do ulic. Husité by byli rádi kalich sundali, ale pro víru a také pro posměšky katolíků to nemohli udělat. Až když čápi odletěli do teplých krajin, zakryli husité kalich velkou deskou.

V době husitů se stal kostel hlavním chrámem. Kázali zde předchůdci Jana Husa Konrád WaldhauserJan Milíč z Kroměříže. V chrámu je také pohřben volený husitský arcibiskup Jan Rokycana, který zde od roku 1427 kázal a také hvězdář a astronom Tycho Brahe který zde má krásný kamenný náhrobek. V roce 1623 převzali chrám jezuité a roku 1626 nahradili sochu krále postavou Madony a z kalichu zhotovili svatozář.

Reliéfy, nádherné oltáře i vzácná freska

Vaši pozornost si získá nejkrásnější severní portál, dílo parléřské huti, který vznikal od 80. let 14. století do jeho konce. Zdobí ho baldachýny, které chrání sochařskou výzdobu. Do tympanonu byly vloženy desky s reliéfní sochařskou výzdobou, která patří mezi vrcholná díla našeho středověkého sochařství. Jsou na nich znázorněny pašijové výjevy – Bičování, Korunování trním a Ukřižování.

V interiéru kostela je celkem 19 oltářů, bohatě řezaných a sochařsky zdobených, převážně raně barokních. Hlavní oltář s vyobrazení nanebevzetí Panny Marie, je jedním z nejpropracovanějších v celé České republice.

Zajímavost: V roce 2000 byla v severní boční lodi objevena vzácně zachovaná freska sv. Jeronýma se lvem z konce 14. století.