Břevnovský klášter

Břevnovský klášter řádu benediktinů je nejstarší mužský klášter na území ČR, založili ho Boleslav II. a biskup Vojtěch již roku 993. Mnišská komunita zpřístupňuje část kláštera pro veřejnost – prohlídka areálu zahrnuje románskou kryptu a barokní baziliku sv. Markéty. V letech 2004–2007 byly v klášterní bazilice rekonstruovány varhany, a bazilika se tak stala vyhledávaným místem konání varhanních koncertů.