Bílá hora

Vydejte se na výlet za historií – na místo, kde se roku 1620 odehrála bitva, která měla pro české země nedozírné důsledky. Již čtyři roky po bitvě tu vyrostla malá barokní kaplička, která údajně sloužila k ukládání vyoraných kostí padlých vojáků. Z kapličky se později stalo vyhledávané poutní místo, v 18. století došlo k její přestavbě na rozsáhlý komplex poutního kostela. 

Nahoru