Nejkrásnější pražský výhled v Brdech

Po hoře Tok je Praha je druhým nejvyšším vrchem CHKO Brdy. Na jeho vrcholu se od roku 1999 tyčí jeden ze dvou meteoradarů v Česku, díky kterému pahorek nelze přehlédnout. Po zdolání kopce s názvem, jež si nese pravděpodobně z období národního obrození, se před vámi otevřou výhledy na nádhernou krajinu Brdských lesů včetně Padrťských rybníků. Z ochozu radaru, který bohužel není veřejnosti přístupný, je možné vidět dokonce i Alpy. 

Po cestě na vrchol můžete potkat několik malých památníků, které připomínají partyzánský protinacistický odboj. Nedaleko od vyhlídkové pláně uvidíte také pozůstatky kamenné zdi, která sloužila pro ochranu německého zaměřovače Freya. Ten během 2. světové války navigoval letouny Luftwaffe.

TIP: V noci bývá radar osvětlený a vycházka sem má o poznání romantičtější atmosféru.