Kokořínskem za památnými stromy, mokřadní flórou i pískovcovými skalami, 13 km

Poznejte část Kokořínska kolem obce Deštná. Vydejte se na výlet za památnými stromy, mokřady, pískovcovými skalními útvary, trampskými tábořišti i zříceninou hradu ze 14. století. Výlet je dlouhý asi 13 km, z Prahy sem dojede za hodinu, a pokud půjdete mírným a pohodovým tempem, budete na něj potřebovat asi půl den. Cesta není vhodná pro kočárky nebo kola, místy budeme chodit úzkými úžlabinami a po skalách, ale už pětileté sportovně zdatné dítě tento výlet zvládne

Památné stromy a mlok skvrnitý

Začneme v obci Deštná, kam můžeme přijet autobusem nebo autem. Zaparkovat jde na plácku u zdejšího koloniálu. Odtud se dáme po žluté turistické značce směrem na rekreační středisko Vrabcov. A tady si všimneme dvou památných stromů, nejdříve smrku a po asi třech stech metrech lípy.

Upolíny v mokřadech Liběchovky kvetou na přelomu května a červnaUpolíny v mokřadech Liběchovky kvetou na přelomu května a června

To už jsme ale v přírodní rezervaci Mokřady horní Liběchovky. V květnu tu kvetou upolíny, roste lýkovec jedovatý nebo mokřadní orchidej prstnatec májový. Mokřady jsou hojné i na obojživelníky, žije tu třeba skokan hnědý a také mlok skvrnitý.

Pískovcové skály a jeskyně

Pokračujeme po žluté značce, chvíli jdeme i naučnou stezkou Dubsko-Kokořínsko, ale z té se na prvním rozcestí oddělíme a pokračujeme po zelené. Stoupáme a z mokřadů a lužních lesů se dostáváme do běžných březových hájů a smrčin. Také vidíme první pískovcové skalní útvary.

Dorazíme na Panenský hřeben a pokračujeme po červené dál. V místě, kde červená značka uhýbá z asfaltové cesty na cestu lesní, zůstaneme na neznačené asfaltce, abychom za asi 0,5 km došli na zelenou značku a od té ze zatáčky po vyšlapané pěšině k jeskyni Bivak.

Cesta po pěšině podél skalCesta po pěšině podél skal

Pokud si netroufáme nebo je kluzko, pokračujeme dál po zelené směrem na Rač. Velmi ale doporučuji pokračovat po vyšlapané pěšině pod skalami. Můžete tu vidět řadu skalních útvarů, úzkých soutěsek, trampských tábořišť. Cesta se tu klikatí podél skal, pokud je mokro tak bude kluzká. Ale sportovně založená rodina ji bez problémů zvládne.

Zřícenina hradu Pustý zámek

Od jednoho z tábořišť se vydáme zpět na zelenou značku, projdeme kolem skalní studánky a křížku a pokračujeme na Rač. Tam vyměníme zelenou značku za červenou a přes vyhlídku nad Pustým zámkem dojdeme až k jeho zřícenině. Tady je cesta nejobtížnější, návštěvu zříceniny doporučuji jen zdatnějším turistům bez závratí

Pustý zámekPustý zámek

Pořád jsme na červené turistické značce a scházíme prudce dolů k Bukoveckému mlýnu a pak dále nad Zakšín. Protože ale máme auto v Deštné, odpojíme se tu od značené cesty a jdeme dále po cestě podél Liběchovky a dál vesnicí až k polní cestě. Ta směřuje k silnici, po níž se dostaneme zpátky do Deštné, ale vzhledem k silnému provozu je možná lepší, dojít do vesnice po okraji pole.

To už jsme zpátky v Deštné a kolem barokního kostela svatého Václava se vrátíme zpět na parkoviště, kde jsme nechali auto. 

Nahoru