Skalní studánka pod Račí

Skalní studánka je vytesaná v pískovcové skále poblíž zelené turistické značky. Stav vody v ní záleží na aktuálním období, v roce 2019 byla vyschlá, v květnu 2020 byla studánka plná. Přesto je pro osvěžení poutníka spíše nevhodná, místo není nejčistší a o vodě ke konzumaci by se dalo uvažovat jen v opravdu nouzových případech. 

Skoro až ke studánce dojdete po zelené turistické značce. Dobrým poznávacím znamením je křížek, který zde stojí, od něj je potřeba se dát po vyšlapané cestě zhruba kolmo na zelenou. Po pár krocích dojdete nad studánku. Pokud byste po vyšlapané cestě pokračovali dál zhruba 200 m, dojdete dolů pod skály k trampskému tábořišti.