Nejdek – vodní mlýn

Na severním okraji malé osady Nejdek se nachází krásný barokní vodní mlýn, který prošel v nedávné době nákladnou rekonstrukcí. Zdrojem vody mu býval mohutný náhon, zvaný dnes Zámecká Dyje, který prochází lednickým parkem a dodává vodu Zámeckému rybníku.