Naučná stezka Lednické rybníky

Soustava rybníků z 15. století sloužila k chovu ryb, ale nyní jsou součástí přírodní rezervace chránící významnou ornitologickou lokalitu. Hlavní dílo Nesyt měří 325 ha a je zároveň největším moravským rybníkem. Naučná stezka, která vede okolo rybníků, nabízí 17 zastavení s informacemi o místní fauně a flóře, a to především ptákům, rybničnímu ekosystému a ochraně přírody. Jako bonus pak při procházce zahlédnete překrásné scenérie, jaké se jinde v Lednicko-valtickém areálu nenachází.