Benediktinský kostel sv. Ignáce

Na Széchenyiho náměstí ve městě Győr najdete kostel sv. Ignáce. Původně ho využívali jezuité, později benediktini. Barokní stavba ukrývá cenné malby. Hlavní oltářní obraz a stropní malby lodě a sakristie namaloval Paul Troger, nejvýznamnější umělec vídeňského barokního malířství. Obdivovat můžete také barokní kazatelnu nebo varhanní skříň z roku 1755.