Dunajovické vrchy

Tvoří je dva ploché hřbety porostlé z větší části sady a vinohrady. Na západě je to Přední dunajovický hřbet a na východě Zadní dunajovický hřbet s nejvyšším bodem Velkou Slunečnou (286 m), z něhož je jedinečný pohled na protější panorama Pálavy. Na několika ostrůvcích mezi vinohrady je zachována vzácná stepní vegetace s mandloní nízkou, kosatcem nízkým aj.