Pavlovské vrchy (Pálava)

Pavlovské vrchy tvoří zdaleka viditelné vápencové bradlo s nejvyšším vrcholem Děvín (549 m) a siluetami zřícenin hradů Dívčí hrady a Sirotčí hrádek. Velmi významná jsou archeologická naleziště z období lovců mamutů.