Świeradów-Zdrój

Do lázeňského městečka uprostřed přírody polských Jizerských hor vás přivábí nejen božský klid, ale i malebná architektura. Srdcem celého města je lázeňský park a lázeňský dům s 45 m vysokou věží. S dalšími lázeňskými budovami ho spojuje 80 m dlouhá kolonáda, která je nejdelší modřínovou kolonádou celého Slezska. Dřevěná stavba s vysokými oblouky a květinovými nástěnnými malbami je ideálním místem pro relaxační procházky a konají se zde také četné kulturní akce.

Historie lázní

První zmínka o obci se objevuje roku 1337, kdy je zmiňován název hospody Fegebeutel, po níž je pojmenovaná místní osada pastýřů a dřevorubců nacházející se v horní části údolí řeky Kwisy. Pojmenování Flinsberg se však datuje až od roku 1524.

Zdejší léčivé prameny se dostávají do povědomí v 16. století. Roku 1572 o jejich výjimečných vlastnostech píše berlínský lékař Leonard Thurneysser, zmiňovány jsou i ve slezské kronice Bedřicha Lucy z roku 1683. Po dalším přibližně půl století (roku 1739) nechávají tehdejší majitelé rodina Schaffgotschů specializovanou komisí odborně prozkoumat a popsat zdejší léčivé prameny apotvrzuje účinnost pramenů při léčení zdravotních neduhů. Následně byl roku 1768 postaven zdejší první lázeňský dům.

Svého vrcholu dosáhl rozvoj lázní ve dvacátých letech 20. století. Na počátku 30. let téhož století navíc poslední německý starosta města – Paul Schmidt – náhodně odhaluje radioaktivní vlastnosti zdejších léčivých vod. Po ukončení druhé světové války se obec přejmenovala na Wieniec, ovšem po roce se vrátila k svému původnímu názvu Świeradów, který byl rozšířen o dovětek Zdrój (česky lázně). Vlastní lázně obnovily svou činnost 26. května 1946.

Tip: Projděte se v oblacích a vyzkoušejte jedinečný Sky Walk - stezku korunami stromů přímo v městečku.