Rašeliniště Kladská

Nenáročnou, 2,3 km dlouhou stezku najdete v národní přírodní rezervaci Kladské rašeliny nedaleko Mariánských Lázní v obci Kladská. Na trase jsou instalovány informační tabule seznamující s dějinami obce a jejího okolí, vzniku stezky, fauně a flóře, rašeliništím a dalším zajímavostem. 

Velmi povedenou naučnou stezku, která byla již v roce 1977 jako první na území České republiky
vytvořena v národní přírodní rezervaci Kladské rašeliny, najdeme nedaleko Mariánských Lázní v obci
Kladská. Přístup hromadnou dopravou je trochu omezený, jezdí zde jen pár autobusů denně, autem
však pohodlně zaparkujete zdarma přímo na začátku okružní trasy naučné stezky. Stezka kolem
Kladského rybníka vede převážně po dřevěném povalovém chodníčku, částečně po hliněné či
štěrkové pěšině a je tedy bez problémů sjízdná i pro kočárek. Se svou délkou jen kolem 2,3 km je pak
turisticky nenáročná i pro malé děti.
Na trase jsou instalovány informační tabule seznamující s dějinami Kladské a jejího okolí, vzniku
stezky, fauně a flóře, rašeliništím a dalším zajímavým aspektům. Děti by mohly zaujmout například
sluneční hodiny, nebo informační tabule, na které se po zmáčknutí knoflíku u obrázku zvířete ozve
zvuk, který vydávají. Cesta jim bude pak rychle utíkat při hledání vytlačených stop různých zvířat či
listů stromů na dílcích povalového chodníčku. Ke konci stezky je pak nad rybníkem altánek, kde je
možné pozorovat divoké kachny, ve vodě ryby či další zde žijící zvířata, případně zapsat vzkaz do
návštěvní knihy.
Po absolvování trasy se můžete občerstvit v restauraci, nakoupit suvenýry v informačním centru, či
nechat vaše děti za odměnu dovádět na malém venkovním hřišti. Určitě si ale na procházku vezměte
vždy jednu vrstvu oblečení navíc, u rybníka v lese bývá poměrně chladno. 

Lajk od maminky Pavly

Stezka kolem Kladského rybníka vede převážně po dřevěném povalovém chodníčku, částečně po hliněné či štěrkové pěšině a je tedy bez problémů sjízdná i pro kočárek. Děti zajímaly sluneční hodiny i možnost pustit si zvuky zvěře na jednom ze zastavení.