Lázně Kynžvart – pramen Richard

Pramen byl pojmenován po Richardu Metternichovi, synovi kancléře Metternicha, který se zasloužil o rozvoj lázeňství v Lázních Kynžvart. Tato velice známá léčivá minerální voda je čirá a má příjemnou osvěžující chuť. Vývěr je zachycen 9,3 m hlubokou studnou, teplota vody je 8,8 °C. 

Historie pramene

Pramen byl znám již v polovině 15. století, ale lázně na tomto místě vznikly až v roce 1822 zásluhou šlechtického rodu Metternichů, kterým patřilo zdejší panství od roku 1623 až do roku 1945. S využitím pramenů pro léčebné účely se započalo v polovině 19. století. Kynžvartské minerální prameny zkoumal švédský chemik Berzelius a doporučil podchycení šesti zřídel. V roce 1862 dostalo město impuls ke skutečnému rozvoji lázeňství uznáním minerálních pramenů za léčivé.

Kyselka Richard byla potrubím svedena do stáčírny minerálních vod, postavené roku 1892 u kynžvartského nádraží. Pod obchodním názvem Richardka (Richardsquelle) byla plněna do skleněných lahví a rozesílána do mnoha evropských zemí i do zámoří. Richardka byla považována za nejchutnější z Kynžvartských pramenů.

Pramen Richard je jedním ze 4 pramenů v Lázních Kynžvartu, které mají osvědčení Ministerstva zdravotnictví České republiky o tom, že jsou přírodním léčivým zdrojem. Obnova pramene proběhla v roce 2013, byl zrekonstruován altán, instalována nová přelivná váza, ozdobný poklop a vedle altánu byla také umístěna informační tabule.

Dobré vědět: Od roku 1994 je odběr minerálky zpoplatněn, platit můžete mincemi v automatu. 

Nahoru