Komáří vrch

Komáří vrch je tedy nejvyšším kopcem nad městem Rotava. Nachází se 4 kilometry od Kraslic a 2,5 kilometru od Stříbrné. Jedná se o ojedinělý geologický útvar – o soustavu přirozených skalních výchozů a na ně vázaných geomorfologických útvarů a ekosystémů.

Lajk od maminky Karol

Rádi si na výlety vybíráme místa, která nejsou moc známá, okoukaná a na která nechodí moc lidí. Cesta je dlouhá pouhý kilometr, první polovina vede klidně a pohodově lesem bez překážek. Jakmile jsme došli k oplocení, tak se šlo dost divoce. Chce se to ale stále držet zeleného značky, dovede vás do cíle.