Naučná stezka Božídarské rašeliniště

Cesta vede částí Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště, která byla dle Ramsarské úmluvy vyhlášena mezinárodně významným mokřadem. Zřízena byla v r. 1965, má rozlohu 929,5 ha, tedy je největší v Krušných horách. Tvoří ji především rozsáhlé soubory horských rašelinišť vrchovištního typu. Místy se zde uchovala tokaniště tetřívků. Na trase naučné stezky Božídarské rašeliniště najdete 12 informačních tabulí. Cesta je vhodná i pro malé děti a dá se zvládnout i s kočárkem.

Lajk od maminky Markéty

Přestože nám část cesty pršelo, moc se nám všem líbila. Díky krátké délce 3,2 km cestu zvládl i náš nejmladší, tříletý. K tomu jistě přispělo i to, že se mu velice zamlouvalo, že velká část vede po povalovém chodníku.