Muzeum Šumavy v Kašperských Horách

Vyrazte za zajímavostmi nejen do přírody, ale také do Muzea Šumavy v Kašperských Horách. Projdete si tři podlaží plná gotických madon, barokních plastik, šumavského skla, betlémů, maleb na sklo a dalšího lidového umění. Nechybí ani vycpaná šumavská zvířata a specialita regionu – umrlčí prkna. Tato zdobená prkna s iniciálami zesnulých se stávala neobvyklou památkou na zemřelé. Muzeum má otevřeno od května do konce října.