Pomník Karla Klostrmanna

Tento pomník a pamětní deska se na nalézá pod Památným stromem Lípou zasazenou 28. října 1968. Pomník byl postaven k 125. výročí narození a 50. výroční úmrtí spisovatele a k 50 výročí úmrtí. Klostermannovi se v jeho románech a povídkách podařilo mistrně vystihnout život a tradice šumavských obyvatel i těsnou souvislost mezi člověkem a přírodou.