Naučná stezka Chropyně

Projděte si okolí Zámeckého rybníka v Chropyni. Lesem, jež vodní plochu obklopuje, vás provede naučná stezka Okolo Chropyně, která na tuctu informačních tabulí seznamuje turisty s hanáckou lužní krajinou a jejími obyvateli. Rybník, v němž se zrcadlí chropyňský zámek, zasahuje i do zámeckého parku a stal se domovem mnoha vzácným živočichům i rostlinám. Přijďte pozdravit skokany zelené, potápky, rákosníky, labutě a řadu dalších.